CÁC BƯỚC CÀI ĐẶT EXTENSION

Bấm vào đây để tải về: Bấm vào đây

01 – Mở trình duyệt Chrome và gõ dòng này: chrome://extensions/

02 – Bật chế độ dành cho nhà phát triển (nếu chưa được bật lên)

03 – Bấm nút “Tải tiện ích đã giải nén” (bấm và tìm đến thư mục file vừa giải nén ở bước 1).

04 – Chỉ chọn tới folder và bấm oke. Khi ra được ứng dụng như vị trí số 4 là đã cài hoàn tất.